Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Steriliseringsindikatorer

Steriliseringsindikatorer är verktyg som används inom medicinsk teknik, farmaceutisk produktion och andra miljöer med hög renhetsklass. Deras huvudsakliga uppgift är att kontrollera effektiviteten i steriliseringsprocessen och säkerställa att alla mikroorganismer har elimineras.

Den första kategorin inkluderar biologiska indikatorer, vilka innehåller livskraftiga mikroorganismer i sporform. Sporer är bakterier som befinner sig i ett viloläge där de har kapslat in sig och är svåra att eliminera i en steriliseringsprocess. Dessa testas före och efter steriliseringscykeln för att fastställa dess effektivitet.

Kemiska indikatorer är en annan typ av steriliseringsindikatorer. Dessa ändrar fysiska egenskaper, till exempel färg, som respons på steriliseringsprocessen. De används ofta inom områden där det inte är praktiskt att använda biologiska indikatorer, till exempel vid snabb ångsterilisering.

Trots att dessa två typer av indikatorer har olika tillämpningar, kompletterar de varandra för att säkerställa att steriliseringsprocessen har genomförts korrekt och effektivt. Korrekt användning av dessa indikatorer är viktigt för att bibehålla den höga renlighetsstandard som krävs i kritiska produktionsmiljöer.

Du kan läsa mer om biologiska och kemiska steriliseringsindikatorer nedan.

Högkvalitativa steriliseringsindikatorer

Miclev har ett stort utbud av steriliseringsindikatorer som är kända för sin konsekventa, pålitliga prestanda och som används av tillverkare av läkemedel och medicintekniska produkter, kontraktssterilisatorer och andra relaterade industrier. Alla våra steriliseringsindikatorer har enastående tillförlitlighet och stabilitet med en förstklassig finish. Biologiska steriliseringsindikatorer identifierar faktisk avdödning av mikrobiella sporer inne i autoklaven, medan kemiska indikatorer bara anger en eller flera av de avgörande parametrarna för att sterilisering har uppnåtts. Miclev har ett stort sortiment av biologiska och kemiska indikatorer som väl möter behovet för varje steriliseringskontroll. De kemiska och biologiska steriliseringsindikatorerna från våra leverantörer kräver minimal användarutbildning, tillverkas i ISO 13485-certifierade anläggningar och möter alla internationella standarder.

Biologiska steriliseringsindikatorer

De biologiska steriliseringsindikatorerna ger ett bekvämt, lättanvänt system för tillförlitlig utvärdering av dina steriliseringsprocesser, inklusive ångsteriliseringsindikatorer, etylenoxidsteriliseringsindikatorer, strålningssteriliseringsindikatorer, väteperoxidsteriliseringsindikatorer och torrvärmesteriliseringsindikatorer och inkluderar: Sporstrips, spordiskar och trådar, sporsuspensioner, sporampuller och allt-i-ett biologiska indikatorer (SCBI). Vi erbjuder skräddarsydda biologiska steriliseringsindikatorer, välj mellan en mängd olika bärare i kombination med önskad organism. De färgskiftande indikatorerna innehåller vattenbaserade, miljövänliga bläckblandningar som är fria från tungmetaller. Tydliga färgövergångar gör att slutanvändaren enkelt kan notera när steriliseringsindikatorerna har utsatts för en steriliseringsprocess. För att möta våra kunders behov erbjuder vi en mängd olika standardkonfigurationer samt skräddarsydda etiketter för steriliseringsindikatorer i en mängd olika storlekar och former. Kontakta Miclev för ytterligare information om vilka möjligheter det finns att tillverka kundanpassade indikatorer.

Kemiska processindikatorer

Kemiska processindikatorer finns också tillgängliga för övervakning av ånga, etylenoxid, strålning, väteperoxid, torrvärme, ånga-formaldehyd och Chemiclave steriliseringsprocesser. Detta inkluderar kemiska processindikatorer, (cirklar) och anpassade indikatoretiketter (etiketter, strips och färgremsor). Vi erbjuder även Bowie & Dick-testpaket för övervakning av effektiv ångpenetration i vakuumautoklaver. Bowie Dick Test-paketen består av en serie ångpenetreringsbarriärer (luftborttagning) i mitten av ett kemiskt indikatorark. Testförpackningen ska placeras i en tom autoklavkammare och genomgå en rekommenderad autoklavcykel på 134°C i 3,5 minuter.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan