Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

TRIO.BAS GAS

Orum International Srl är ett italienskt företag som utvecklar luftprovtagare för detektion av mikrobiell kontaminering av omgivningsluften. Orum har flera modeller för att täcka olika behov när det gäller investering och tillämpning: MINI, MONO, DUO, TRIO, ISOLATOR, GAS.
Antal artiklar 9
Sortera
TRIO.GAS SYSTEM
TB600

TRIO.GAS kan användas för mikrobiell testning av produktnära trycksatta gaser inom sterila eller aseptiska tillverkningsanläggningar (t.ex. renrum).

 • Huvudkunderna är läkemedelsproduktion, renrum, livsmedel och mejeriindustri.
 • Systemet är enligt ISO-standard 8573-7 och ISO 14698-1.
 • Innan den komprimerade luften passerar genom en TRIO.BAS-luftprovtagare regleras luftflödet av en autoklaverbar flödesmätare.
 • All provningssdata överförs via Bluetooth (om du använder en TRIO.BAS-luftprovtagare) till en surfplatta / smartphone eller via Bluetooth till PC med nedladdad programvara enligt GMP och GLP.
 • När TRIO.GAS används i kombination med en TRIO.BAS luftprovtagare regleras tiden av programvaran för luftprovtagaren.
 • När TRIO.GAS används i kombination med ASPI-gaskammare är testet manuellt och tiden regleras av en timer.

TRIO.GAS är tillverkad i AISI 316-rostfritt stål

 • Helt autoklaveringsbar utan demontering
 • Sugvolym: 100 liter / min
 • Provtagningskammaren är lämplig för 90 mm petriskålar eller 55 mm kontaktplattor
 • Helt överensstämmande enligt ISO 8537-7 och EN / ISO 14698-1 FDA
 • Mått: 40x18x25h cm
 • Vikt: 5290 gr
 • ISO 9001 överensstämmande
TRIO.GAS MONO with INDUCTION 100 Contact KIT
TB650K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR
 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
650K(***) TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates

 

TRIO.GAS MONO with INDUCTION 100 Petri KIT
TB651K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR
 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter

 

651K(***) TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates

TRIO.GAS with ASPI GAS Contact KIT
TB652K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
TRIO.GAS with ASPI GAS Petri KIT
TB653K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
TRIO.GAS MINI 100 Contact KIT
TB654K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
TRIO.GAS MINI 100 Petri KIT
TB655K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
TRIO.GAS MONO with CABLE 100 Contact KIT
TB657K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter
TRIO.GAS MONO with CABLE 100 Petri KIT
TB658K

Test microbiological quality of compressed air/gas used in cleanrooms. To be used with ASPIGAS chamber, TRIO.BAS or AIRBIO instruments.

 • It works only at 100 l/m
 • It is ready to be used: no initial regulation is requested as the valve is already calibrated at 100 l/m
 • It works with ASPI GAS CHAMBER or an air sampler 100 l/m
 • Suitable for compressed air and Nitrogen
 • Calibration certificate every year
 • Inlet gas pressure 1 - 6 BAR

Code                  TRIO.GAS SYSTEM (*)

652K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Contat plate

653K(*)             TRIO.GAS with ASPIGAS chamber Petri 90

654K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Contact plate

655K(**)           TRIO.GAS with TRIO.BAS MINI Petri 90

650K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Contact

651K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

657K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 cable Contact

658K(***)        TRIO.GAS with TRIO.BAS MONO 100 induction Petri

(*) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 ASPIGAS chamber, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 timer, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, calibration certificate

(**) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MINI , 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 light carrying case, 2 calibration certificates

(***) each PACK consists of: 1 TRIO.GAS , 1 TRIO.BAS MONO, 1 s/s aspirating head with s/s cover head, 1 robustus large carrying case, 1 robustus standard carrying case, 2 calibration certificates.

 • The TRIO.GAS guarantees that product contact air is contamination free within sterile or aseptic manufacturing facilities (e.g. cleanroom)
 • Main customers are pharmaceuticals, cleanrooms, food and dairy industries
 • The system is according to ISO Standard 8573-7 and ISO 14698-1
 • Before passing through a TRIO.BAS air sampler, the air flow from the compressed supply is regulated by an autoclavable valve
 • All the sampling data are transferred via Bluetooth (if using a TRIO.BAS air sampler) to a tablet/smartphone or via Bluetooth to PC by downloaded dedicated software according to GMP and GLP
 • When TRIO.GAS is used in combination with a TRIO.BAS air sampler, the time is regulated by the software of the air sampler
 • When TRIO.GAS is used in combination with ASPI Gas Chamber, the test is manual and the time is regulated by a timer counter

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan